Zamknij
Plany zadań ochronnych
RDOŚ Szczecin: PLB 320005 Jezioro Miedwie i okolice oraz PLH 320006 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie I
Autor: *, Data wprowadzenia: 2011-08-05,


Program I spotkania w sprawie opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów PLB 320005 Jezioro Miedwie i okolice oraz PLH 320006 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie.


10:00-10:10 Otwarcie spotkania - Dorota Janicka - Regionalny Konserwator Przyrody - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie;
10:10-10:25 Wystąpienie kierownictwa wykonawcy - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gorzowie Wlkp.;
10:25-10:40 Prezentacja projektu „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" - Beata Gąsiorowska Planista regionalny - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie;
10:40-10:55 Prezentacja „Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000" - Marcin Dziubak - Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie;
10:55-12:10 Prezentacja „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 PLB 320005 Jezioro Miedwie i okolice oraz PLH 320006 Dolina Płoni i jezioro Miedwie"- Bartłomiej Małecki - Koordynator projektu - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gorzowie Wlkp.;
12:10-12:25 Przerwa;
12:25-14:00 Dyskusja, utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy.Protokół z I spotkania w sprawie opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów PLB 320005 Jezioro Miedwie i okolice oraz PLH 320006 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie z dnia 07.06.2011 r.


Protokół z I spotkania w sprawie opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów PLB 320005 Jezioro Miedwie i okolice oraz PLH 320006 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie z dnia 07.06.2011 r.

Na pierwsze spotkanie w sprawie opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów PLB 320005 Jezioro Miedwie i okolice oraz PLH 320006 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie zaproszono zarządców oraz grupy interesu w danym obszarze zgodnie z Załącznikiem Nr I.
Celem spotkania było

 • zapoznanie zarządców oraz grupy interesów działających na terenie obszarów z problematyką sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla PLB 320005 Jezioro Miedwie i okolice oraz PLH 320006 Dolina Płoni i jezioro Miedwie.
 • utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy.

1. Spotkanie otworzyła Dorota Janicka- Regionalny Konserwator Przyrody- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Powitała zebranych /lista obecności w Załączniku Nr II/.

2. Beata Gąsiorowska- Planista regionalny - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie przestawiła prezenatcje „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" w następującym zakresie:

 • Omówienie Projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09
 • Tworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy

/Bez uwag/.

3. Marcin Dziubak - Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawił prezentacje „Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000" w zakresie wdrażania sieci Natura 2000 na terenie Polski.
/Bez uwag/.

4. Bartłomiej Małecki - Koordynator projektu - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gorzowie Wlkp. przedstawił prezentacje „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 PLB 320005 Jezioro Miedwie i okolice oraz PLH 320006 Dolina Płoni i jezioro Miedwie" w następujący zakresie:

 • Podstawa prawna tworzenie Planów Zadań Ochronnych;
 • Podstawowa charakterystyka Obszaru Natura 2000;
 • Etapy realizacji procesu planistycznego;
 • Umożliwienie udziału publicznego.

Zapytania:
Kazimierz Szefler - Nadleśnictwo Barlinek - wpływ Planu Zadań Ochronnych na Plan Urządzenia Lasu sporządzony dla Nadleśnictwa.
Uznano, że Plan Urządzenia Lasu sporządzony dla Nadleśnictwa będzie musiał uwzględniać zapisy Planu Zadań Ochronnych tworzonego dla Obszaru Natura 2000.

Sławomir Kiszkurno - Kierownik projektu „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski"- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - omówił kwestie związane z udziałem społeczeństwa w procesie planistycznym oraz proponował uczestnictwo w Zespole Lokalnej Współpracy.
Zapytania:
Dagmara Haręźlak - Nadleśnictwo Choszczno - kwestia przygotowania się do udziału w spotkaniach Zespołu Lokalnej Współpracy.
Uznano, że do Zespołu Lokalnej Współpracy należy wnieść jak najwięcej informacji na temat przedmiotów ochrony w obszarze oraz w pełni zaangażować się w planowanie i analizę.

Podsumowanie:
Podczas I spotkania z dnia 07.06.2011 r. w sprawie opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów PLB 320005 Jezioro Miedwie i okolice oraz PLH 320006 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie:
a) zapoznano zarządców oraz grupy interesów działających na terenie obszarów z problematyką sporządzania projektów planów zadań ochronnych,
b) wyłoniono osoby do Zespół Lokalnej Współpracy wg poniższej listy:

1. Robert Kościów - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,
2. Beata Osińska - Urząd Gminy w Przelewicach,
3. Elżbieta Dusza - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska,
4. Katarzyna Misiak - Ogród Dendrologiczny w Przelewicach,
5. Michał Kupiec - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska,
6. Henryk Oczkoś - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu,
7. Anna Kalecińska - Enertag Polska Sp. z o.o.,
8. Przedstawiciel Zespołu Parków Krajobrazowych w Gorzowie Wlkp.,
9. Czesław Kwiatkowski - Okręgowa Rada Łowiecka w Szczecinie,
10. Sebastian Guentzel - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,
11. Dagmara Haręźlak - Nadleśnictwo Choszczno,
12. Kazimierz Szefler - Nadleśnictwo Barlinek,
13. Przedstawiciel Gminy Stare Czarnowo,
14. Przedstawiciel Starostwa Powiatowe w Pyrzycach,
15. Przedstawiciel Urzędu Gminy w Bielicach,
16. Przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnej Stargard Szczeciński,
17. Przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej,
18. Przedstawiciel Biura Urządzanie Lasu i Geodezji Leśnej oddz. w Gorzowie Wlkp.,
19. Eksperci przyrodnicy - Biuro Urządzanie Lasu i Geodezji Leśnej oddz. w Gorzowie Wlkp.,
19. Bartłomiej Małecki - Biuro Urządzanie Lasu i Geodezji Leśnej oddz. w Gorzowie Wlkp.,
20. Beata Gąsiorowska - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie.


Przedstawiciele sprawującego nadzór nad obszarami Natura 2000, sporządzający projekt planu zadań ochronnych (RDOŚ Szczecin) oraz przedstawiciele wykonawcy (BULiGL Gorzów Wlkp.) zdeklarowali, że dokonają wszelkich starań, aby w pracach nad planem w ramach Zespołu Lokalnej Współpracy uczestniczyły osoby reprezentujące:

 • Urzędy Gmin w: Barlinku, Dolicach, Kobylance, Pełczycach, Pyrzycach, Stargardzie Szczecińskim, Warnicach;
 • Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie;
 • Nadleśnictwo Kliniska, Gryfino;
 • Głównego Geologa Województwa Zachodniopomorskiego;
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach;
 • Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych;
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

Do kolejnego spotkania tj. do dnia 05.07.2011 rozesłane zostaną pisma z prośbą o udział w pracach w Ramach Zespołu Lokalnej Współpracy.
Kolejne spotkanie w sprawie opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów PLB 320005 jezioro Miedwie i Okolice oraz PLH 320006 Dolina Płoni i jezioro Miedwie zaplanowano na dzień 05.07.2011 roku
Na tym protokół zakończono.


Sporządził: Bartłomiej Małecki, Koordynator projektu planu.

 

Fotogaleria


Włącz automatyczny pokaz zdjęć

Wyszukiwarka projektów

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa tel. (22) 57 92 900, www.gdos.gov.pl, kancelaria@gdos.gov.pl
1479997
Licznik wszystkich odwiedzin:
|
Website powered by Avrio Interactive