Zamknij
WERSJA: | A A A
JESTEŚ TUTAJ Strona główna Ochrona przyrody

Ochrona przyrody

Przyroda i różnorodność biologiczna

System Wymiany Informacji o Różnorodności Biologicznej (CHM). Podstawowym elementem tego systemu w Polsce, określanego angielskojęzycznym terminem Clearing House Mechanism on Biological Diversity in Poland, jest obszerny serwis internetowy, opracowany przez Ministerstwo Środowiska, a obecnie koordynowany przez Departament Informacji o Środowisku we współpracy z Departamentem Ochrony Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Więcej

Polska w liczbach

Polska ma zróżnicowane środowisko przyrodnicze i żadna bariera nie dzieli kraju od reszty kontynentu. Nasza przyroda łączy w sobie cechy przyrody całej Europy. Występują tu przede wszystkim gatunki roślin i zwierząt typowe dla Europy Środkowej, ale są także gatunki charakterystyczne dla krain północnych. Są organizmy typowe dla wybrzeży Atlantyku (nad Bałtykiem) oraz dla Alp (w Tatrach).
Więcej

Formy ochrony przyrody

W obowiązującym w Polsce prawie ochrona przyrody regulowana jest przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. W jej rozumieniu ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody.
Więcej

Ochrona zadrzewień

Rozdział 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ochrona terenów zieleni i zadrzewień zawiera przepisy prawne w zakresie dotyczącym m.in.: organu właściwego do wydawania decyzji o usunięcie drzew lub krzewów, zawartości wniosku o ich usunięcie, sytuacji podlegających wyłączeniu z obowiązku uzyskania tego zezwolenia oraz systemu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów
Więcej

Inwazyjne gatunki obce

Więcej

Gatunki niebezpieczne

Ogrody zoologiczne, cyrki i placówki naukowe prowadzące badania nad zwierzętami, zwolnione są z zakazu posiadania i przetrzymywania oraz sprowadzania z zagranicy żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych, natomiast ośrodków rehabilitacji zwierząt nie dotyczy zakaz posiadania i przetrzymywania żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych.
Więcej

Monitoring i dane przyrodnicze

Zadaniem monitoringu przyrody jest określenie wpływu zmian środowiskowych na organizmy w celu zapobiegania negatywnym skutkom tych zmian w przyrodzie, a więc uzyskania danych dla zorganizowania skutecznej ochrony gatunków i układów ekologicznych.
Więcej

Ośrodki rehabilitacji zwierząt

Ośrodek rehabilitacji zwierząt, w myśl art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, to miejsce, w którym jest prowadzone leczenie i rehabilitacja zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego.
Więcej

Edukacja przyrodnicza

Jakie są skojarzenia z hasłem "ochrona przyrody"? Park narodowy, ścisły rezerwat, odludzie pełne dziko rosnących roślin i nie niepokojonych zwierząt. Jeszcze nie tak dawno ochronę przyrody rozumiano właśnie w ten sposób. Odstąpienie od gospodarowania, zakaz wstępu i płoty zapewniają przecież chronionemu kawałkowi przyrody pomyślność i bezpieczeństwo.
Więcej

Ogrody botaniczne i zoologiczne

Więcej

Konwencje i porozumienia

Konwencje i porozumienia ratyfikowane przez Polskę w celu ochrony różnorodności biologicznej.
Więcej

Kalendarium

Popularne tagi

GDOŚ w serwisach



FacebookTwitterYoutube


Website powered by Avrio Interactive